Laboratorija za zavarivanje i zavarene konstrukcije

Laboratorija za zavarivanje i zavarene konstrukcije Mašinskog fakulteta u Podgorici ostvaruje obrazovnu, naučnoistraživačku i razvojnu ulogu. Studenti svih nivoa obavljaju laboratorijske vježbe koristeći opremu za konvencionalne postupke zavarivanja: SMAW, MIG/MAG, TIG, A-TIG. Glavne aktivnosti laboratorije su: razvoj novih postupaka zavarivanja: elektrolučno zavarivanje popunjavajućom elektrodom - CGEAW (Consumable Guide Enclosed Arc Welding); razvoj tehnologija zavarivanja metalnih materijala; projektovanje i proračun zavarenih konstrukcija. Laboratorija raspolaže sa dva savremena uređaja za zavarivanje, TIG i MIG/MAG, kao i dijelom opreme za NDT ispitivanje zavarenih...