Pomorski fakultet Kotor

Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor prisustvovali interresornoj vježbi „Jadran 2022“
Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor prisustvovali interresornoj vježbi „Jadran 2022“

U četvrtak, 12. maja 2022. godine u Luci Bar, uspješno je održana interresorna vježba „Jadran 2022“. U vježbi su učestvovali predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), Mornarica Vojske Crne Gore i Uprava policije, Sektor granične policije. Podršku realizaciji vježbe obezbijedili su i Ministarstvo unutrađnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje, Centar za Ekotoksiološka Ispitivanja – CETI, Luka Bar AD, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, AD Port of Adria, Služba zaštite i spašavanja Kotor, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar –   JZU OB BAR. Vježbi je prisustvovalo preko 250 predstavnika državnih institucija, preduzeća i organizacija, a Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore predstavljali su prof. dr Špiro Ivošević, sekretar Fakulteta Vera Popović i saradnik u nastavi i koordinator za odnose s javnošću dr Zorica Đurović.

Cilj ove impresivne vježbe bio je testiranje nacionalnih planova i i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava kada su u pitanju traganje i spašavanje na moru, sigurnost i bezbjednost plovidbe, zaštita mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama. Prisutni su imali priliku da se uvjere da Crna Gora raspolaže obučenim kadrom i na raspolaganju ima zavidnu opremu i sredstva, a kroz međuresornu saradnju radi na kreiranju kvalitetnog nacionalnog sistema za hitno reagovanje.

U okviru vježbe predstavljen je i međunarodni projekat „Effector“ na kojemu je UPSUL jedan od partnera.

 

Povezane objave:

https://www.gov.me/cyr/clanak/u-luci-bar-uspjesno-realizovana-vjezba-jadran-22

https://www.youtube.com/watch?v=6VNtHDqVzAM

https://avioportal.me/u-luci-bar-uspjesno-realizovana-vjezba-jadran-22/

https://www.youtube.com/watch?v=Jmj0hcQV_Ps

https://bokanews.me/pripreme-za-vjezbu-jadran-22/

Broj posjeta : 126

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.