Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku ovog studijskog programa student/studentkinja će pokazati sposobnost da:

 • objasni glavne koncepte u funkcionalnim područjima menadžmenta u pomorstvu, logistike, računovodstva, marketinga, finansija i tehnologije;
 • procijeni pravne, socijalne i ekonomske specifičnosti okruženja u kojem posluju preduzeća u pomorstvu;
 • opiše i objasne etičke obaveze i odgovornosti brodovlasnika, lučkog menadžmenta i ostalih dominantnih subjekata koji posluju u širokom spektru pomorskih djelatnosti;
 • primijeni alate koji su podrška poslovnom odlučivanju u pomorstvu;
 • konstruiše i predstavi usmene i pisane oblike profesionalne komunikacije u poslovnoj praksi u pomorstvu;
 • primijeni znanja savremenih poslovnih koncepata i funkcija u pomorstvu, ali na integrisani način;
 • upotrebljava znanja iz bazičnih društvenih i prirodnih nauka koje svoju primjenu nalaze u pomorstvu;
 • poznaje i koristi specifičnu terminologiju iz oblasti pomorstva;
 • primjenjuje stečena specifična znanja u oblasti carina, špediterskog poslovanja i osiguranja u pomorstvu;
 • poznaje sisteme ekonomskog, menadžment i logističkog funkcionisanja luka;
 • poznaje forme i modalitete funkcionisanja brodarskih preduzeća;
 • razvija modele prilagođavanja crnogorske pomorske privrede savremenim svjetskim tendencijama u ovoj oblasti;
 • demonstrira vještine i sposobnosti timskog rada;
 • poznaje savremene sisteme pomorskog transporta;
 • upotrijebi stečena specifična znanja u cilju poboljšanja kompetencija crnogorskih pomorskih preduzeća uključenih u sistem pomorskog transporta.