Promocija Pomorskog fakulteta Kotor za maturante u Beranama
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U ponedjeljak 13. marta 2023. godine održana je prezentacija Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore za maturante Gimnazije „Panto Mališić”, Srednje stručne škole - Berane i Srednje stručne škole „Vukadin Vukadinović”. Nosioci održane promocije bili su predstavnici Fakulteta prof. dr Špiro Ivošević, prof. dr Senka Šekularac-Ivošević i student Nemanja Vujović, kao i direktori, profesori i njihove kolege iz pomenutih škola.

Putem vrlo intenzivne i interaktivne prezentacije, značajan broj prisutnih maturanata imao je priliku da se upozna sa misijom i vizijom Pomorskog fakulteta Kotor, sa veoma bogatom pomorskom tradicijom i savremenim trendovima pomorske industrije, ali i sa akademskim vrijednostima koje baštini i nudi Univerzitet Crne Gore. Predstavljeni su studijski programi Fakulteta, obrazovni proces, infrastruktura, mogućnosti internacionalizacije i studentske mobilnosti, povezivanje sa privredom, studentski život i prednosti života u Studentskom domu u Kotoru i druge relevante informacije za koje su maturanti pokazali interesovanje.

Učenici završnih razreda ovih srednjih škola pozvani su da posjete Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore koji će biti održan u srijedu, 15. Marta, u Podgorici, kao i Info dan Pomorskog fakulteta Kotor koji je planiran za sredinu juna.

Važno je istaći da su prisutni maturanti iskazali motivisanost za dalji nastavak obrazovanja i ulaganje u lični razvoj, a posebno zadovoljstvo je pomenuti da je jedan od njihovih izbora upravo Pomorski fakultet Kotor.

Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor srdačno se zahvaljuju cjelokopnom kadru i maturantima škola u Beranama na otvorenoj i toploj dobrodošlici, poklonjenoj pažnji i podršci u održanoj promociji Fakulteta.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.