Pomorski fakultet Kotor, 23.11.2018

Održane praktične vježbe za studente PE u Laboratoriji za elektrotehniku 23.11.2018.Dana 23. novembra 2018. godine studentima prve godine studijskog programa Pomorska elektrotehnika su održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku na Pomorskom fakultetu iz predmeta Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike I.

Tokom realizacije ovih vježbi, studenti su se upoznali sa mjernim instrumentima i mjerenjem otpornosti.