Pomorski fakultet Kotor, 28.01.2019

Radionica 'Znacaj i uticaj stranog jezika', prof. Slavica StupicRadionica

NVO 'Intellectum' Kotor - Udruzenje za propagiranje stranih jeezika i kultura

 U okviru projekta 'Preduzetnistvo mladih za odrzivo upravljanje turistickim potencijalima Kotora', ciji je pokrovitelj Ministarstvo sporta Crne Gore - Direktorat za mlade, organizacuje predavanje u okviru radionice pod nazivom 'Znacaj i uticaj stranog jezika' na Pomorskom fakultetu Kotor u utorak, 29.1.2019. godine.

Predavac je prof. Slavica Stupic.