Pomorski fakultet Kotor, 09.04.2019

Promocija fakulteta u Srednjoj mješovitoj školi "Ivan Goran Kovačić", u Herceg Novom, 8. aprila 2019.Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Srednjoj mješovitoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom održana je u ponedjeljak, 8. aprila 2019.

Pomorski fakultet Kotor predstavili su doc. dr Senka Šekularac Ivošević, nastavnik i mr Sead Cvrk, saradnik u nastavi.

Maturanti gimnazije i ostalih stručnih škola bili su u prilici da dobiju sve neophodne informacije o različitim studijskim programima i nivoima studiranja, praktičnoj nastavi, resursima sa kojima raspolaže Fakultet, saradnji Fakulteta sa pomorskom privredom, programima mobilnosti studenata i mogućnostima zapošljavanja nakon sticanja diplome. Takođe, učenici su upoznati sa procedurama prilikom upisa u prvu godinu studija.

Pored predstavnika Fakulteta maturantima su se obratili bivši učenici ove srednje škole, Dragana Milošević student magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu i pripravnik na Fakultetu, zatim studenti prve godine studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika Jelena Dabović i Srđan Pešić, kao i studentkinja Viktorija Kradko iz Litvanije koja preko ERASMUS + programa pohađa ljetnji semestar na našem fakultetu. Studenti su govorili o ličnim iskustvima i sa zadovoljsvom preporučili Pomorski fakultet Kotor.

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru Momiru Dragićeviću i pomoćniku direktora Milanu Pušici na srdačnoj dobrodošlici i organizaciji.