Pomorski fakultet Kotor, 16.04.2019

Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Srednjoj mješovitoj školi 'Mladost' u Tivtu, 16.4.2019.Promocija Pomorskog fakulteta Kotor u JU Srednjoj mješovitoj školi „Mladost“ u Tivtu održana je u utorak, 16. aprila 2019.

Pomorski fakultet Kotor predstavili su Doc. dr Senka Šekularac Ivošević, nastavnik i mr Sead Cvrk, saradnik u nastavi. Maturanti gimnazije i ostalih stručnih škola bili su u prilici da dobiju sve neophodne informacije o različitim studijskim programima i nivoima studiranja, praktičnoj nastavi, resursima sa kojima raspolaže Fakultet, saradnji Fakulteta sa pomorskom privredom i programima mobilnosti studenata. Takođe, učenici su upoznati sa procedurama prilikom upisa u prvu godinu studija.

Pored predstavnika Fakulteta maturantima se obratila Kristina Radnjić, bivša učenica ove srednje škole, student specijalističkih studija na studijskom programu Menadžment u pomorstvu i pripravnik na Fakultetu, kao i Dragana Milošević, student magistarskih studija, takođe pripravnik na Fakultetu. Studentkinje su govorile o mogućnostima zapošljavanja nakon sticanja diplome i vannastavnim aktivnostima naših studenata.

Učenicima su podijeljeni flajeri i najavljen je Dan otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore koji će se održati u četvrtak, 18. aprila 2019. godine u Podgorici, gdje će se biti prisutni predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor za sve zainteresovane maturante.

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktorici, g-đi Jovanki Vujačić i profesorima na srdačnoj dobrodošlici i uspješnoj promociji Pomorskog fakulteta Kotor.

Broj posjeta : 1435