Pomorski fakultet Kotor, 31.05.2019

Student Srđan Marić osvojio srebrnu medalju na igrama malih zemalja EvropeStudent Srđan Marić osvojio srebrnu medalju na igrama malih zemalja Evrope

Na igrama malih zemalja Evrope, koje su održane u Crnoj Gori, student treće godine primijenjenog studijskog programa Brodomašinstvo Pomorskog fakulteta Kotor Srđan Marić osvojio je srebrnu medalju u stefati na 4x100m.

Image

Image

Broj posjeta : 2920