Pomorski fakultet Kotor, 02.09.2019

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019X

Konačna rang liste, po studijskim programima, za upis u prvu godinu osnovnih studija III upisnog roka studijske 2019/20. godine na Pomorskom fakultetu Kotor možete preuzeti sa linka.

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis u prvu godinu studija III upisnog roka studijske 2019/20. godine da će se upis vršiti do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sat u studentskoj službi Fakulteta (prvi sprat).

ZA UPIS JE POTREBNO:

  • Indeks i dvije fotografije,
  • Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),
  • Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73, svrha uplate: "Studentski samodoprinos"na iznos od 6,00€.
  • Ljekarsko uvjerenje za POMORCE - za upis na Pomorski fakultet Kotor, isključivo iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica i Herceg-Novi za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.
  • Uplata u iznosu od 50,00€ za studente kojima je potrebno izvršiti priznavanje inostrane isprave-diplome, na žiro račun Fakulteta, broj 832-3161080-65
VAŽNE NAPOMENE:
  • Upis se vrši lično ili uz ovjereno ovlašćenje dato članu porodice budućeg studenta.
  • Ovjereno ovlašćenje se daje za upis na Pomorski fakultet Kotor i potpisivanje ugovora o studiranju.
  • Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku se nije upisao, smatra se da je odustao od upisa. Umjesto njega, pravo na upis stiče sljedeći kandidat na rang listi.
Broj posjeta : 192