Pomorski fakultet Kotor, 23.07.2020

Održan onlajn seminar - Priprema dokumentacije za prvi ukrcajDogađaji koji su značajni za informisanje studenata i članova alumni baze o svim važnim koracima koji se tiču njihovog povezivanja sa privrednim subjektima, kao i mogućnostima i načinima dolaska do zaposlenja su uspješno sprovedeni na Pomorskom fakulteu Kotor tokom jula 2020. godine.


O pripremi dokumentacije za prvi ukrcaj na brod i odrađivanje kadetskog staža je preko onlajn prezentacije putem aplikacije Zoom u utorak, 21. jula 2020. godine sve zainteresovane informisao gospodin Boro Lučić, kapetan duge plovidbe je predstavnik medjunarodnog udruženja pomoraca “Nautical Institute” iz Engleske u Crnoj Gori. Kapetan Lučić, predstavnik agencije Lucic Marine Services koja pripada Udruženju Agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca je dugogodišnji saradnik Pomorskog fakulteta Kotor.


Preko trideset učesnika seminara Priprema dokumentacije za prvi ukrcaj kapetan Lučić je tokom seminara na veoma jednostavan, jasan i kvalitetan način proveo kroz sve korake koji slijede našim studentima nakon završetka Fakulteta. Ukazao je na sve bitne elemente o kojima treba voditi računa prilikom traženja posla od trenutka kada se dobije matrikula i Uvjerenje o završenom Fakultetu. Konkretno je na primjeru formulara (Application Form) koju popunjavaju zaintereovani čiji je izbor Lucic Marine Services objasnio sve neophodne korake u ispunjavanju istog. Puno zanimljivih detalja je podstaklo diskusiju kroz koju su svi učesnici imali priliku da čuju kvalitetne i važne informacije. Ističemo značaj podizanja svijesti o medicinskoj brizi i izdavanje ljekarskog uvjerenja u licenciranim ustanovama kod ovlašćenih ljekara, kontinuirani rad na sebi dok se čeka na prvi ukrcaj u cilju unapređenja pomorskog engleskog jezika i obnove stečenog znanja iz struke. Kao veoma bitnu činjenicu kapetan Lučić je istakao način na koji svaki kandidat predstavlja sebe, svoja interesovanja, kao i motivaciju da plovi.


Ove i naredne aktivnosti Pomorskog fakulteta Kotor usklađene su i sa ciljevima međunarodnih projekata u kojima fakultet učestvuje, među kojima je trogodišnji BLUEWBC projekat Erasmus + programa koji je započet 15. januara 2020. godine.

Linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/83888-priprema-dokumentacije-za-prvi-ukrcaj

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/83538-na-pomorskom-fakultetu-kotor-odrzan-seminar-kako-do-prvog-ukrcaja

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/82761-odrzan-prvi-info-karijerni-dan-za-studente-i-alumniste-pomorskog-fakulteta-kotor

https://skalaradio.com/po-prvi-put-na-pomorskom-fakultetu-u-kotoru-akreditovane-osnovne-obuke-neophodne-za-dobijanje-matrikule/

https://www.bokanews.me/featured/na-pomorskom-fakultetu-kotor-odrzan-seminar-kako-do-prvog-ukrcaja/

Broj posjeta : 816