Pomorski fakultet Kotor, 15.09.2020

Polazna istraživanja/ mr Nexhat Kapidani/ Pomorski fakultet KotorPomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Da će mr Nexhat Kapidani javno braniti polazna istraživanja u okviru prijavljene doktorske disertacije pod nazivom “Analiza isplativosti i model primjene jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama”.

Kandidat će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

- Dr Enis Kočan, vanredni profesor Elektrotehničkog fakultetu Univerziteta Crne Gore,
- Dr Edvard Tijan, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
- Dr Tatijana Dlabač, vanredni profesor Pomorskog fakultetaKotor Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana će biti održana u srijedu, 23. septembra 2020. godine, sa početkom u 13.00h u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

Broj posjeta : 56