Pomorski fakultet Kotor

Brodska automatika, konsultacije za studente ponovce
Obaviještavaju se studenti ponovci da će se konsultacije iz predmeta Brodska automatika i Brodska automatika II održati u subotu , 31.10.2020. godine sa početkom u 9 h i u utorak 3. novembra , u prostorijama Pomorskog fakulteta Kotor, kod doc. dr Martina Ćalasana.

Broj posjeta : 111