Pomorski fakultet Kotor

Magistarski rad/ Mauro Petranović/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će Mauro Petranović, javno braniti svoj magistarski rad „ Modeliranje automobilskog Supply Chaina“   pred Komisijom za odbranu u sastavu:

  • dr Branislav Dragović, predsjednik,
  • Dr Drago Šerović, član.
  • dr Romero Meštrović, mentor,

 

Javna odbrana će se održati dana  7. novembra 2020. godine, subota, sa početkom u 10.00 časova u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

 

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                         Postdiplomske magistarske studije

 

Broj posjeta : 117