Pomorski fakultet Kotor

Otpornost materijala i Tehnička mehanika, termin kolokvijuma za studente ponovce
Kolokvijumi za studente ponovce iz predmeta Otpornost materijala i Tehnička mehanika će biti organizovani u srijedu 23.12. i 30.12. Za sva pitanja studenti se mogu javiti na mejl stefanc@ucg.ac.me

Broj posjeta : 136