Pomorski fakultet Kotor

Praktične nastave na simulatoru za Visoki napon (HV), 5.12.2018
Mr Nikola Marvučić iz Bara, Oficir za Elektrotehniku zaposlen na kompaniji Royal Caribbean International u svojstvu Prvog oficira za elektrotehniku, je u srijedu, 5.12.2018. godine održao stručno predavanje vezano za visokonaponska SF6 postrojenja studentima akademskih studijskih programa Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika koji prate nastavu iz predmeta Brodska električna postrojenja.

Nakon održanog predavanja studenti su imali priliku da prisustvuju praktičnim vježbama vezanim za rukovanja i održavanja visoko-naponske opreme na simulatoru za Visoki napon (HV) najnovije generacije koji je još jedan od vrijednih simulatora koje posjeduje Pomorski fakultet Kotor. Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa radom simulatora koji se sastoji od visokonaponske ćelije i prekidača koji su sa pratećom  opremom i kontrolnim dijelom dobavljeni od renomiranog proizvođaca ABB. Pored simulatora, studentima je predstavljeno: visokonaponsko razvodno postrojenje, prenosni sabirnički uzemljivač i oprema za zaštitu na radu s visokim naponom

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.