Pomorski fakultet Kotor, 31.01.2018

Rezultati završnog popravnog pismenog iz MatematikeRezultati završnog popravnog pismenog iz Matematike

Rezultate popravnog završnog pismenog iz predmeta Matematika na studijskim programima Menadžment u pomorstvu i logistika i Menadžment u pomorstvu možete preuzeti na oglasnoj tabli. Popravni usmeni dio završnog popravnog iz navedenih predmeta održaće prof. dr Romeo Meštrović u subotu, 3. februara 2018. u 11:00 sati.

Napomena

Ukupan broj bodova je izračunat tako što je sabrano prisustvo, domaći, kolokvijumi, usmeni dio završnog ispita (označen crvenom bojom) i jedan (bolji) od pismenih završnih ispita. Ukoliko ukupno imate manje od 50 bodova treba da izađete na popravni usmeni dio završnog ispita. Uvid u pismene i razjašnjenja u vezi bodova moguće je ostvariti na Fakultetu za pomorstvo u četvrtak, 1. i petak, 2. februara 2018. godine od 10:00 do 11:00 sati. Ne šaljete e-mailove sa pitanjima u vezi bodovanja!