Pomorski fakultet Kotor, 13.11.2017

Kolokvijum I iz Matematike IX

Kolokvijum I iz predmeta: Matematika I i Matematika na studijskim programima: Nautika i pomorski saobraćaj (brojevi indeksa /2017) i Nautika (ponovci: brojevi indeksa /2016, /2015...) biće održan u ponedjeljak, 20. novembra 2017. godine, sa početkom u:

  • 8:15 sati za studente ponovce (brojevi indeksa /2016, /2015...);
  • 10:00 sati za studente sa neparnim brojem indeksa/2017 i
  • 11:00 sati za studente sa parnim brojem indeksa/2017.

Molimo studente da se pridržavaju navedenog rasporeda! 

Za polaganje Kolokvijuma I, studentima sa brojem indeksa /2017 potreban je validan Moodle nalog!

Obavezno ponijeti indeks ili ličnu kartu radi identifikacije. Dozvoljeno je koristiti kalkulator za izradu Kolokvijuma I. Upotreba mobilnih telefona, u bilo kakvom obliku, tokom izrade Kolokvijuma I je nedozvoljena i povlači trenutno udaljavanje sa ispita i ocjenu 0!