Pomorski fakultet Kotor, 02.11.2018

Drugi domaći zadatakObavještavaju se studenti da je drugi domaći zadatak dostupan u vidu testa na Moodle platformi Pomorskog fakulteta - Kotor (http://pfkotor.moodle.ac.me).

Domaći zadatak se vrednuje sa maksimalno 2.5 poena.

Obratiti pažnju da će test biti otvoren za izradu tokom narednih 7 dana.  Test se zatvara u petak, 9. novembra 2018. godine u 23:56. Vremensko ograničenje izrade testa je 45 minuta.

Studenti imaju pravo da domaći zadatak rješavaju najviše 3 puta, i biće vrednovana isključivo posljednja izrada. Test je ujedno i priprema za I kolokvijum. Eventualna pitanja i nejasnoće uputiti putem e-mejla, na adresu milosb@ucg.ac.me