Pomorski fakultet Kotor, 02.12.2018

Treći domaći zadatakObavještavaju se studenti da je treći domaći zadatak dostupan u vidu testa na Moodle platformi Pomorskog fakulteta - Kotor (http://pfkotor.moodle.ac.me).

Domaći zadatak se vrednuje sa maksimalno 2 poena, i odnosi se na oblast GNSS.

Obratiti pažnju da će test biti otvoren za izradu tokom narednih 7 dana.  Test se zatvara u nedjelju, 9. decembra 2018. godine u 23:56. Vremensko ograničenje izrade testa je 45 minuta.

Studenti imaju pravo da domaći zadatak rješavaju najviše 3 puta, i biće vrednovana isključivo posljednja izrada. Test je ujedno i dio pripreme za II kolokvijum. Eventualna pitanja i primjedbe uputiti predmetnom saradniku putem e-mejla (milosb@ucg.ac.me)