Master rad/ Grujica Dudić/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore

O B A V J E Š T A V A

Javnost da će Grujica Dudić, javno braniti svoj master rad »Prilog sigurnosti plovidbe kroz analizu pomorskih sudara», pred Komisijom za odbranu u sastavu:

  • dr Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,
  • dr Milorad Rašković, Pomorski fakultet Kotor, mentor,
  • dr Tatijana Dlabač, Pomorski fakultet Kotor, član,
  • dr Rino Bošnjak, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, član,
  • dr Jelena Nikčević, Pomorski fakultet Kotor, član.

Javna odbrana će se održati dana 1. septembra  2023. godine, petak, sa početkom u 9.30 časova u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

                                                                                    Pomorski fakultet Kotor

                                                                                         Master  studije

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.