Odbrana polaznih istraživanja/ mr Dragana Milošević/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Mr Dragana Milošević će javno braniti  polazna istraživanja u okviru  prijavljene doktorske disertacije pod nazivom „Razvoj integrisanog modela organizacione otpornosti pomorskih preduzeća za postizanje konkurentske prednosti i poslovnih performansi u uslovima kriza“, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Senka Šekularac Ivošević, Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore, mentor,
  • dr Boban Melović, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, član,
  • dr Božidar Popović, Prirodno matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, član.

Javno izlaganje će se održati na Pomorskom fakultet Kotor dana 14.02. 2024. godine, srijeda, sa početkom u 10.00 časova, u Sali za sjednice Fakulteta.

 

                                                                                           Pomorski fakultet Kotor

                                                                                               Doktorske studijeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.