Pomorski fakultet Kotor, 16.12.2017

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvuRezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu dati su na oglasnoj tabli.