Biotehnički fakultet

Osnovne informacije
Laboratorija za mljekartsvo je osnovana na Biotehničkom fakultetu 2001. godine kao nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka.  Osnovna djelatnost Laboratorije je analiza hemijskog, citološkog i mikrobiološkog kvaliteta sirovog mlijeka za potrebe svih mljekara i drugih pogona za preradu mlijeka a koji vrše otkup sirovog mlijeka od farmera. Rezultate analize mlijeka dobijeni u Laboratoriji, u skladu sa Uredbom o kriterujumima i načinu određivanja otkupne cijene sirovog mlijeka, koriste za kategorisanje mlijeka u kvalitativne klase i formiranje otkupne cijene mlijeka.

Osim sirovog mlijeka, u Laboratoriji se analizirati i mlječni proizvodi (hemijski sastav).  Parametri koje Laboratorije može da analizira za sirovo mlijeko  (kravlje, kozje i ovcje) su:

% masti, % proteina, % laktoze, % suve materije, % suve materije bez masti, zatim  tačku smrzavanja mlijeka (% dodate vode), broj somatskih ćelija i ukupan broj bakterija.

Za mlječne proizvode (sir, jogurt, fermentisani mlječni proizvodi, surutka, pavlaka, maslac, sladoled, mlječni deserti): % masti, % proteina, % suve materije, % soli (u siru)

Laboratorija je  akreditovana i nosilac je certifikata kojim se potvrđuje da Laboratorija ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2018 i u procesu dobijanja certifikata akreditovala je 4 metode koje se sprovode po međunarodnim ISO (IDF) standardima koji važe za instrumente MilkoScan, Fossomatic, BactoScan i Cryoscope 4D3.

Osoblje Laboratorije za mljekarstvo su: 

Stručni saradnici:   mr Nikoleta Nikolić,    Maja Blagojević, Snežana Mašulović, Tanja Čelecki i Živko Miličić.

Laboranti:  Jelka Popović, Ljubinka Boričić, Stojana Ivanović i Irena Mrdak

Mail: milklab@t-com.me   +382 20 266 315   

Broj posjeta : 81

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.