Muzička akademija

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
151   Koncertni klavir Steinway&sons
D model
119801981
Donacija
Muzička akademija Cetinje