Kontinuirane publikacije
Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore donio je odluku kojom se četiri časopisa odobravaju kao kontinuirane univerzitetske publikacije, a po predlogu uređivačkih komisija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Istorijskog instituta UCG. Ove publikacije, kao univerzitetske, mogu koristiti ime i logo Univerzitat Crne Gore.

Podsjećamo uređivačke komisije ostalih organizacionih jedinica da su dužne da dostave predloge kontinuiranih publikacija na odobrenje, kako bi se i one mogle eventualno naći na listi univerzitetskih publikacija.

Časopisi:

Biotehnički fakultet:
     Časopis "Poljoprivreda i šumarstvo" (The Journal "Agriculture and Forestry")

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje:
     Sport Mont
     Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine
     Journal of Anthropology of Sport and Physical Education

Filološki fakultet:
     Časopis za nauku o jeziku i književnosti ("Folia linguistica et litteraria": Journal of Language and Literary Studies)
     "Logos & Littera”: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text
     Riječ: Časopis za nauku o jeziku i književnosti

Filozofski fakultet:
     Sociološka luča: časopis za sociologiju, socijalnu antropologiju, socijalnu demografiju i socijalnu psihologiju
     Montenegrin Journal for Social Sciences

Institut za biologiju mora:
     Studia Marina

Istorijski institut:
     Istorijski zapisi

Mašinski fakultet:
     Godišnjak Mašinskog fakulteta 2020. godine
     Godišnjak Mašinskog fakulteta 2021. godina

Pomorski fakultet Kotor

     Journal of Maritime Sciences

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.