Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

27.10.2017


Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je institucionalno predstavničko tijelo studenata Univerziteta Crne Gore, koje zastupa više od 20.000 studenata. Od osnivanja, 31. maja 2004. godine, kontinuirano radi na poboljšanju uslova studentskog života i jačanju studentske populacije u Crnoj Gori. Sa predstavnicima u Upravnom odboru, Senatu, Sudu
časti, Odboru za upravljanje sistemom kvaliteta Univerziteta Crne Gore i Savjetu za visoko obrazovanje, Studentski parlament učestvuje u procesu odlučivanja u ime studenata, sa najmanje 20 odsto učešća u svakom od tijela odlučivanja na Univerzitetu.

Misija Studentskog parlamenta je da se glas studenta čuje i da se njihovi interesi poštuju. Zato ohrabruje studentski aktivizam, uključivanje u društvene procese i život, za šta je potrebna podrška cjelokupnog društva. Od maja 2016. godine, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore punopravni je član Evropske studentske unije (ESU) - krovne organizacije nacionalnih studentskih unija iz cijele Evrope, čime je djelovanje uzdigao na međunarodni nivo.

Studentski ombudsman

Studentski parlament ima studenta ombudsmana, koji se bavi zaštitom studentskih prava.Na osnovu Statuta Studentskog parlamenta, dužnost studentskog ombudsmana je primanje pritužbi, zahtjeva i molbi od studenata. Studentski ombudsman dostupan je putem elektronske adrese studentombudsman@ac.me.

Image„Summer Job“


”Summer job” je jedan od projekata Studentskog parlamenta koji se tradicionalno održava u posljednjih 10 godina. „Summer Job“ omogućava sezonsko zapošljavanje studentima i maturantima u domaćim kompanijama i institucijama. Cilj je povećanje učešća domaće radne snage, pokretanje mladih i njihovo zapošljavanje u Crnoj Gori. Realizuje se obično u martu ili aprilu. 

 

Kultura i sport

Studentski parlament realizuje i programe iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sarađuje sa institucijama, ustanoImagevama i organizacijama od značaja za položaj studenata. Pored kulturnih projekata, organizator je studentskih sportskih takmičenja u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru. Uz pomoć Parlamenta, osnovana su studentska
sportska društva na svim univerzitetskim jedinicama u cilju popularizacije sporta i omasovljenja studentskog sporta. O svim dešavanjima, studenti se mogu informisati na sajtu Studentskog parlamenta.

T: +382 20 414 295 / E: spucg@ac.me / FB: Studentski parlament Univerziteta Crne
Gore / www.spucg.ucg.ac.me

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.