Studentski parlament Univerziteta Crne Gore
Studentski parlament Univerziteta Crne Gore

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) je institucionalno predstavničko tijelo studenata na Univerziteta Crne Gore koje predstavlja populaciju koja broji više od 20 hiljada studenata. 

Od svog osnivanja 31. maja 2004. godine, Studentski parlament kontinuirano radi na poboljšanju uslova studentskog života i jačanju studentske populacije u Crnoj Gori. Sa predstavnicima u Upravnom odboru, Senatu, Etičkom odboru, Centru za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore i Savjetu za visoko obrazovanje, Studentski parlament učestvuje u procesu odlučivanja u ime studenata, s najmanje 20% učešća u svakom od upravljačkih tijela na Univerzitetu Crne Gore. 

Svojom misijom Studentski parlament UCG studentsku populaciju čini kategorijom stanovništva čiji glas se čuje i čiji se interesi poštuju. U tom cilju, za čije je ostvarenje potrebna podrška svih struktura društva, ohrabruje se studentski aktivizam, uključenost u društvene procese i društveni život. Od maja 2016. godine, Studentski parlament Univerziteta Crne Gore punopravni je član Evropske studentske unije (ESU) – krovne organizacije nacionalnih studentskih unija iz cijele Evrope, čime je djelovanje uzdigao na međunarodni nivo.

Studentski parlament sprovodi programe iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sarađuje sa institucijama, ustanovama i organizacijama značajnim za položaj studenata. Najvažniji projekti naše organizacije su Sajam sezonskih poslova ,,Summer job’’, projekat „Studentska solidarnost“, brojni edukativni, humanitarni i kulturni projekti, kao i studentska takmičenja koja se realizuju kako na nivou fakulteta tako i na državnom nivou. 

Predsjednik Studentskog parlamenta

Predsjednik SPUCG obavlja najvažniju i najodgovorniju funkciju u našoj organizaciji. Njegov zadatak je da predstavlja i zastupa prava i interese studenata Univerziteta Crne Gore posredstvom SPUCG, da saziva i predsjedava sjednicama Skupštine SPUCG koja je sastavljena od predstavnika svih studentskih vijeća na svim jedinicama Univerziteta Crne Gore, kao i da organizuje i usklađuje rad Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i obavlja ostale poslove predviđene Statutom SPUCG.

Funkciju Predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore u mandatnom periodu 2022-2024 obavlja Andrej Vukčević, student povjerenik Pravnog fakulteta.

Predsjednik SPUCG 
Andrej Vukčević, Pravni fakultet
andrej.v@ucg.ac.me  

 

Studentski povjerenik na Univerzitetu Crne Gore

Studentski povjerenik na Univerzitetu Crne Gore pomaže Predsjedniku u ostvarivanju ciljeva Studentskog parlamenta UCG, koordinira rad studenata na nivou Univerziteta Crne Gore, zastupa interese i ciljeve Studentskog parlamenta UCG i zadužen je za saradnju sa Univerzitetom Crne Gore i svim njegovim tijelima.
Pored prethodno navedenih aktivnosti, prava i ovlašćenja Studentskog povjerenika su definisana Statutom SPUCG, kao ostalim internim i pravnim aktima organizacije. Funkciju Studenta povjerenika u SPUCG, u mandatnom periodu 2022-2024, obavlja Filip Vujović, student povjerenik Filozofskog fakulteta.

Studentski povjerenik na Univerzitetu Crne Gore 
Filip Vujović, Filozofski fakultet
filemonv1997@gmail.com

Studentski ombudsman Univerziteta Crne Gore

Jedno od najznačajnih tijela Studentskog parlamenta je Studentski ombudsman Univerziteta Crne Gore koji se bavi zaštitom studentskih prava i legitimnih interesa. Na osnovu Statuta Studentskog parlamenta, dužnost studentskog ombudsmana je primanje pritužbi, zahtjeva i molbi studenata, te da po istima postupa u cilju zaštite prava studenata Univerziteta Crne Gore. Funkciju studentskog ombudsmana, u mandatnom periodu 2022-2024, obavlja Danilo Banović, student povjerenik Ekonomskog fakulteta.

Studentski ombudsman Univerziteta Crne Gore
Danilo Banović, Ekonomski fakultet
danilo.b@ucg.ac.me

Generalni sekretar SPUCG 

Generalni sekretar je zadužen planiranje, rukovođenje i koordinaciju rada organizacionih jedinica, kao i za usklađivanje rada SPUCG s internim i pravnim aktima organizacije i Univerziteta. Takođe, radi na prikupljanju, kontroli i obradi podataka, te pripremanju izvještaja i informacija o radu Skupštine SPUCG. Funkciju Generalnog sekretara, u mandatnom periodu 2022-2024, obavlja Miloš Roganović, student povjerenik Građevinskog fakulteta.

Generalni sekretar SPUCG
Miloš Roganović, Građevinski fakultet
milos1roganovic@gmail.comNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.