Kontakti


Univerzitet Crne Gore

Kabinet Rektora


81000 Podgorica, Cetinjski put 2
020 414 209
rektor@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/

Podaci za identifikaciju


PIB: 02016702
PDV: 30/31-03951-6  
Centrala: 020 414 255


REKTORAT

Prof. dr Vladimir Božović, rektor
020 414 209
rektor@ucg.ac.me
Šef kabineta rektora
020 414 251
dijana.jovanovic@ucg.ac.me
Dijana Jovanović

Savjetnik za ekonomska i finansijska pitanja
020 414 298
marina.banovic@ucg.ac.me
Marina Banović

Prof. dr Irena Orović, prorektor za nauku i istraživanje
  irenao@ucg.ac.me
Prof. dr Veselin Mićanović, prorektor za nastavu
  veselinm@ucg.ac.me
Prof. dr Sanja Peković, prorektor za internacionalizaciju
  psanja@ucg.ac.me
020 414 296
tanja.r@ucg.ac.me
Tanja Radunović
020 414 297
neda.vuksanovic@ucg.ac.me
Neda Vuksanović
Kancelarija za međunarodnu saradnju i mobilnost
020 414 250
irouom@ucg.ac.me
Ana Dragutinović

Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje
020 414 244
karijernicentar@ucg.ac.me
Ivica Todorović
Frankofona kancelarija za zapošljavanje
020 414 255
cef@ucg.ac.me
Jovana Janinović
Kancelarija za projekte
020 414 204
projects@ucg.ac.me
Srna Sudar
020 414 246
cub@ucg.ac.me
mr Bosiljka Cicmil
020 414 252
qas@ucg.ac.me
Prof. dr Sanja Peković
020 414 205
doktorskestudije@ucg.ac.me
Prof. dr Boris Vukićević
020 414 274
pr@ucg.ac.me
Tijana Kavarić
020 414 282
cis@ucg.ac.me
Prof. dr Aleksandar Popović
020 414 206
vesna.rasovic@ucg.ac.me
Vesna Rašović
020 414 235
vladimirm@ucg.ac.me
Vladimir Miličković
020 414 239
tatjana.paunovic@ucg.ac.me
Tatjana Paunović
020 414 288
predrag.radunovic@ucg.ac.me
Predrag Radunović
020 414 285
020 414 209
javne.nabavke@ucg.ac.me
Ranko Rakočević

FAKULTETI

Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
020 269 262
020 269 317
arhitektura@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/af
Ul. Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica
020 268 437
020 268 432
btf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/btf
Ul. Jovana Tomaševića br. 37, 81000 Podgorica
020 241 138
020 244 588
ekonomija@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/ef
Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
020 245 839
020 245 873
etf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/etf
Ul. Bajova br. 5, 81250 Cetinje
041 231 460
041 233 623
fdu@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/fdu
Ul. Bajova br. 5, 81250 Cetinje
041 231 506
041 231 506
flu@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/flu
Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica
020 481 169
020 239 074
fpn@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/fpn
Ul. Vuka Karadžića br. 83, 81400 Nikšić
040 235 204
040 235 200
fakultetzasportnk@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/sport
Stari grad br. 320, 85330 Kotor
032 322 686
32 325 049
fth@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/fth
Danila Bojovića bb, Nikšić
+382 68 034 222
+382 40 224 008
filoloski@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/fil
Ul. Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić
040 243 921
040 247 109
ff@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/ff
Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
020 244 905
020 241 903
ssgf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/gf
Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
040 245 003
040 245 116
mf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/mf
Kruševac bb, 81000 Podgorica
020 246 651
040 243 842
infomedf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/med
Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
020 245 406
020 245 406
mtf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/mtf
Ul. Njegoševa bb, 81250 Cetinje
041 232 604
041 232 104
ma@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/ma
Put I bokeljske brigade 44, Dobrota, 85330 Kotor
032 303 184, 032 303 188
032 303 184
pfkotor@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/pfkotor
Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica
020 481 144
020 481 140
pf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/pf
Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica
020 245 204, 069 305 032
020 244 608
pmf@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/pmf

INSTITUTI

Dobrota bb.-PFah 69, 85330 Kotor
032 334 569
032 334 569
ibmk@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/ibm
Bulevar Revolucije br. 5, 81000 Podgorica
020 241 336
020 241 336
ii@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/ii
Cetinjski put 2, 81000 Podgorica
020 414 255
020 414 255
ins@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/ins

CENTRI

Cetinjski put 2, 81000 Podgorica
020 414 255
020 414 255
cims@ucg.ac.me
http://www.ucg.ac.me/cims

STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Cetinjska 2, 81000 Podgorica
020 414 295
spucg@ucg.ac.me
Studentski parlament