Gordana Vuksanović


Gordana Vuksanović
Šifra: 900534
Prezime i ime: Gordana Vuksanović
Titula:
Zvanje: viši laborant (240ECTS)
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA I0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA I0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ANALITIČKA HEMIJA I0 x 00 x 03 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne2ODABRANA POGLAVLJA IZ ANALITIČKE HEMIJE I0 x 00 x 01 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne3ANALITIČKA HEMIJA II0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ANALITIČKA HEMIJA II0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4ISPITIVANJE ZAGAĐIVAČA U ŽIVOTNOJ SREDINI0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMACEUTSKA HEMIJA II0 x 00 x 03 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA HEMIJA III0 x 00 x 03 x 3
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor