Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogu komentarisati pravnu regulativu međunarodnog sistema sigurnosti plovidbe; sa razumijevanjem koristiti stečena znanja u praksi; mogu osmisliti, planirati i organizovati neophodne mjere za sigurnost plovidbe; analizirati i kategorizirati postupke u vanrednim situacijama; raščlaniti i procijeniti pojedine stepene opasnosti; analizirati postupke traganja i spašavanja; upoznati sredstva za traganje i spašavanje na moru, način preživljavanja i sredstva za preživljavanje; upoznati se sa opremom za radiokomunikaciju i odgovarajućim procedurama; koristiti i rukovati protivpožarnim sistemima na brodu i upravljati svim aktivnostima koje se odnose na sigurnost na brodu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORO LUČIĆ2x4
80B+4P
MILORAD RAŠKOVIĆ2x1
80B+4P

Termin I kolokvijuma

Kolokvijuma II iz Sigurnosti i spavanja na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

Nastava iz Sigurnosti, kapetan Boro Lucic, 18.10.2018.

Nastava iz SIgurnosti i spasavanja na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Nautici (ponovci)