Boro Lučić


Boro Lučić
Šifra: 900213
Prezime i ime: Boro Lučić
Titula: kapetan
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije