Boro Lučić

kapetan Boro Lučić

stručni saradnik | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Capt.Boro Lučić, Profesor, MSc, AFNI Pomorstvom se bavi od 1991 godine kada završava Srednju Pomorsku školu u Dubrovniku. Početkom 2007 godine prekida aktivnu navigaciju i seli se na Pacifik gdje postaje direktor regionalnog centra za obuku pomoraca i predstavnik grupacije Njemačkih brodarskih kompanija. Na Australijskom Državnom Univerzitetu u Tasmaniji završava BSc studije na temu Menadžmenta Brodogradilišta i Medjunarodnih Pomorskih Konvencija a potom na Midllesex Univerzitetu u Londonu stiče zvanje magistra (MSc) na temu Pomorskih...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Nova objava - 16.04.2020 02:09

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Raspored predavanja

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Nastava iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Kolokvijum I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju