ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta mogudefinisati osnovne pojmove u pogledu nebeske sfere, stvarnog i prividnog kretanja nebeskih tijela;prepoznavati glavna sazvežđa i zvijezde te iste koristiti za orjentaciju u prostoru;ovladati koordinatnim sistemima te uz pomoć poznatih koordinata grafički određivati položaje nebeskog tijela na nebeskoj sferi;ovladati adekvatnom primjenom sferne trigonometrije radi rješavanja zadataka astronomske navigacije;uz upotrebu različitih tablica odrediti astronomsku poziciju broda;upoznati se sa praktičnom upotrebom sekstanta i hronometra te načinom određivanja njihovih grešaka;koristiti različite metode određivanja pozicije u astronomskoj navigaciji;ovladati osnovnim pojmovima u pogledu elektromagnetskih talasa, te osnovnim principom rada ultrazvučnog dubinomjera, brzinomjera i drugih elektronskih navigacionih uređaja;opisati princip rada žiro kompasa;upotrijebiti radar u navigaciji, kao i ECDIS sistem;opisati princip rada hiperboličnih navigacionih sistema i drugih elektronskih sistema za određivanje pozicije broda;razumjeti i objasniti upotrebu AIS-a, VDR-a i TV-a u navigaciji, te objasniti koncept integrisanog navigacionog sistema;mogu prepoznati i analizirati greške elektronskog navigacionog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN MRAKOVIĆ1x10
78B+21P
MARIO PILASTRO2x1
78B+21P
1x2
78B+21P
1x10
78B+21P

Najava završnog ispita

Najava drugog kolokvijuma

Najava prvog kolokvijuma

Obavještenje za studente koji nisu u Crnoj Gori

Raspored završnog ispita po grupama

Dodatna nastava