OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x6
80B+7P
MILENA ĐUKANOVIĆ2x1
80B+7P
1x6
80B+7P