Čavor Ivana


Čavor Ivana
Šifra: 900933
Prezime i ime: Čavor Ivana
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor