Čavor Ivana


Čavor Ivana
Šifra: 900933
Prezime i ime: Čavor Ivana
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne1OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I0 x 01 x 11 x 6
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I0 x 01 x 11 x 3
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne1PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU0 x 00 x 02 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II0 x 01 x 11 x 6
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne2OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II0 x 01 x 11 x 3
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKA MJERENJA0 x 00 x 02 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne4BRODSKA MJERENJA0 x 00 x 02 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA0 x 00 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST BRODSKIH UREĐAJA0 x 00 x 01 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor