PRAKTIČNA NAVIGACIJA I SIMULATORI


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR STANOVČIĆ3x7
51B+5S+3P
IVAN MRAKOVIĆ1x4
51B+5S+3P