Igor Stanovčić


Igor Stanovčić
Šifra: 230391
Prezime i ime: Igor Stanovčić
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik mr
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKAOsnovne1TERESTRIČKA I PRAKTIČNA NAVIGACIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1TERESTRIČKA NAVIGACIJA0 x 02 x 21 x 6
PFKNAUTIKAOsnovne2DRŽANJE STRAŽE0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2PRAKTIČNA NAVIGACIJA0 x 01 x 21 x 5
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne3NAVIGACIJA II0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne3NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU0 x 01 x 21 x 5
PFKNAUTIKAOsnovne3NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne3PRAKTIČNA NASTAVA / SIMULATORI0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4PRAKTIČNA NAVIGACIJA I SIMULATORI0 x 00 x 03 x 7

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor