OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x6
55B+5P
IVANA ČAVOR1x1
55B+5P
1x6
55B+5P
TATIJANA DLABAČ2x1
55B+5P