BRODSKA AUTOMATIKA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x2
12B+3P
MARTIN ĆALASAN3x1
12B+3P