ELEKTRONSKI NAVIGACIONI UREĐAJI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x2
16B+6S+4P
ISIDORA STANKOVIĆ2x2
16B+6S+4P
MILOŠ BRAJOVIĆ2x1
16B+6S+4P

Rezultati ispita i prijava za polaganje popravnog ispita

Obavještenje o upisu na kurs na DL platformi

Trajna izmjena u rasporedu nastave

Predlog ocjena nakon završnog ispita

Završni ispit

Popravni kolokvijumi i odbrana mini-projekata