Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta “Računari i Informatika u pomorstvu“ (5 ECTS kredita), očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje, uporedi i konvertuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, BCD, dekadnom), 2. Detaljno opiše načine zapisivanja podataka (brojnih veličina, alfanumeričkih znakova i instrukcija) u računaru, 3. Razlikuje memorijske elemente i opiše njihovu hijerarhijsku organizaciju u računarskom sistemu opšte namjene, 4. Napravi hijerarhijsku strukturu file-ova i foldera upotrebljavajući operativni sistem Windows, 5. Organizuje memorijski prostor pod operativnim sistemom Windows, 6. Napravi dokument veoma visokog kvaliteta i najvišeg stepena složenosti (uz upotrebu tabelarnih prikaza, grafike, tabulatora, zaglavlja, numeracije strana, numerisanih i nenumerisanih lista) upotrebom aplikativnog softvera Word for Windows 2013, 7. Kreira bazu podataka proizvoljnog stepena složenosti i u njoj napravi složena izračunavanja upotrebom aplikativnog softvera Excel 2013, 8. Grafički opiše i analizira proračune napravljene nad bazom podataka kreiranom upotrebom aplikativnog softvera Excel 2013.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ2x3
57B+7P
NEVENA RADOVIĆ2x1
57B+7P
2x3
57B+7P

Rezultati prvog kolokvijuma

Termin i grupe za izvodjenje prvog kolokvijuma

Način izvodjenja nastave

Grupe za pohadjanje nastave u utorak, 28.09.2021.

Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

Materijal za izvodjenje nastave 19. 12. 2019. i 26. 12. 2019.

Primjer drugog kolokvijuma

Materijal za izvodjenje nastave 28. 11. 2019.

Nova objava - Materijal za izvodjenje nastave 21. 11. 2019.

Materijal za izvodjenje nastave 14. 11. 2019.

Materijal za izvodjenje nastave 31. 10. 2019.