Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x2
57B+11P
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
57B+11P

Rezultati kolokvijuma II i seminarskih radova iz Marketinga usluga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici