ORGANIZACIJA RADA I UPRAVLJANJE NA BRODU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ2x1
15B+1S
1x1
15B+1S