Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izračuna zbir, proizvod i razliku matrica , determinantu i inverznu matricu . 2.Formulise i primijeni Kroneker Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3.Izračuna izvode funkcija i primjenjuje pojam izvoda u ispitivanju toka i grafika funcije. 4.Izračuna integrale odredjenih tipova i racuna povrsine figura koje su ogranicene parabolama,pravima, krugom… 5.Rješava zadatke iz kamatnog racuna. 6.Razlikuje hardverski i sofverski dio racunara, definise IP adresu, lokalne i globalne racunarske mreze i operativni sistem. 7.Primjenjuje Microsoft Word i Microsoft Excel u kreiranju dokumenata, upisivanju i formatiranju teksta, ispisivanju matematickih formula i tabela i graficki prikazuje podatke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ2x1
35B
RAJKO ĆALASAN2x2
61B+42P
SVJETLANA TERZIĆ3x1
96B+42P

Konačan predlog ocjena

Rezultati i usmeni

Popravni zavrsni ispit

Završni ispit - bodovno stanje

Rezulatati drugog kolokvijuma

Zavrsni ispit