Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   10.02.2021
  Konačan predlog ocjena
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   08.02.2021
  Rezultati i usmeni
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   01.02.2021
  Popravni zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   25.01.2021
  Završni ispit - bodovno stanje
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   19.01.2021
  Rezulatati drugog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   18.01.2021
  Zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   14.01.2021
  Kolokvijum br. 2
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   12.01.2021
  Pripremni čas
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   12.01.2021
  Zavrsni ispit
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   09.01.2021
  Termin kolokvijuma - 09.01.2021 17:20
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   08.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma (oba smjera)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   23.12.2020
  Popravni kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   17.12.2020
  Nova objava - 17.12.2020 20:56
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   17.12.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   11.12.2020
  Rezultati kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   10.12.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   03.12.2020
  Zadaci sa konsultacija
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   02.12.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   01.12.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   26.11.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   26.11.2020
  Vježbe - 27.11.2020
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   24.11.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   19.11.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   18.11.2020
  Kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   12.11.2020
  Predavanje
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   29.10.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   08.10.2020
  Vjezbe
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   30.09.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   23.09.2020
  Usmeni ispit
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   22.09.2020
  Preliminarni konacni rezultati
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   13.09.2020
  Pregled radova - SVI smjerovi
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   12.09.2020
  Prelimirani rezultati u prvom avgustovsko-septembarskom roku SVI SMJEROVI
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   04.02.2020
  Konacni rezultati ispita(SVI SMJEROVI)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   01.02.2020
  Konačni rezultati - SVI SMJEROVI (nakon popravnog završnog ispita)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   20.01.2020
  Rezultati ispita prije popravnog zavrsnog ispita
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   18.01.2020
  Rezultati zavrsnog ispita
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   10.01.2020
  Rezultati popavnog kolokvijuma i drugog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   18.12.2019
  Kolokvijum iz Informatike
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   13.12.2019
  Primjerak kolokvijuma iz Informatike
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   11.12.2019
  Popravni kolokvijum termin
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   29.11.2019
  Termin predavanja iz Matematike sa informatikom
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   29.11.2019
  Domaci zadatak
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   29.11.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   26.11.2019
  Informatika VJEŽBE
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   21.11.2019
  Prvi kolokvijum TERMIN
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   27.11.2018
  Popravni kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   24.11.2018
  Termini vjezbe iz Informatike
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   16.11.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma (smjerovi Animalna proizvodnja i Stocarstvo)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   06.11.2018
  Termin prvog kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-MATEMATIKA SA INFORMATIKOM -   31.10.2018
  Prvi test

1 | 2