Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x4
61B+26P
DRAGANA PETROVIĆ2x4
61B+26P
GORDANA ŠEBEK2x1
61B+26P
BILJANA LAZOVIĆ1x1
61B+26P

Evidencija poena prije zavrsnog ispita

Nova objava - 08.06.2021 00:57 Rezultati testa i praktičnog dijela ispita

uvid i obavestenje

rezultat popravnog kolokvijuma 2

Nova objava - 25.05.2021 14:09 Praktični ispit

rezultati kolokvijuma 2 i najava popravnog

Nova objava - 01.09.2017 13:56