Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 21.02.2020 13:32

21.02.2020


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 04.06.2019 11:09 Rezultati praktičnog ispita

04.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 29.05.2019 14:10 Praktični ispit - Novi termini polaganja

29.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 28.05.2019 11:47 Praktični ispit - termini polaganja

28.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 17.05.2019 13:58 Rezultati Testa II

17.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 17.05.2019 14:06 OBAVJEŠTENJE

17.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 28.03.2019 13:28 Rezultati TESTA I

28.03.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

rezultat zavrsnog drugi deo i preliminarna sumarna

10.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Rezultati zavrsnog ispita

04.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Kolokvijum 1 Fiziologija biljaka - 16.03.2018 10:17

16.03.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

avgustovski rok rezultati - 11.09.2017 10:15

11.09.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Popravni drugi deo i evidencija poena - 28.06.2017 10:11

28.06.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Rezultati popravnog I dijela zavrsnog ispita

25.06.2017