Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PERIŠA VUKČEVIĆ1x2
10B+15S+6P
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ2x1
10B+15S+6P
1x2
10B+15S+6P