Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: -Prepoznati najvažnije samonikle voćne vrste -Ukazati na značaj samoniklog voća u ishrani ljudi -Izdvojiti pozitivne genotipove iz prirodnih populacija -Prikazati načine i mogućnosti korišćenja samoniklih voćaka -Objasniti rasprostranjenost samoniklih voćaka u odnosu na ekološke faktore

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
8B
ANĐELA LJUJIĆ1x1
8B
ĐINA BOŽOVIĆ3x1
8B