FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x
1S
TATJANA PEROVIĆ3x
1S
2x
1S