Biotehnički fakultet-RASADNIČARSTVO-FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA -   13.02.2021
  obavještenje o održavanju nastave
Biotehnički fakultet-RASADNIČARSTVO-FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA -   28.05.2020
  Rezultati popravnog II kolokvijuma
Biotehnički fakultet-RASADNIČARSTVO-FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA -   20.05.2020
  Rezultati II kolokvijuma
Biotehnički fakultet-RASADNIČARSTVO-FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA -   12.05.2020
  Rezultati popravnog I kolokvijuma
Biotehnički fakultet-RASADNIČARSTVO-FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA -   30.04.2020
  Rezultati I kolokvijuma